Катедра "Счетоводство и анализ"

Онлайн защита на магистърски тези за ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, специалност "Счетоводство и контрол" РЦДО гр. Хасково 27.02.2021 г. от 10.00 ч.

четвъртък, 03 декември 2020 9:14 /
Начало:
събота, 27 февруари 2021 10:00
Край:
събота, 27 февруари 2021 13:00
Място:
онлайн
Подробности:

 

Защитата на магистърските тези за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО - гр. Хасково, ще се проведе онлайн на 27.02.2021 г. от 10.00 ч.