Катедра "Счетоводство и анализ"

Безплатна регистрация за Certificate in Finance, Accounting and Business (ICAEW CFAB) до края на 2020 г.

понеделник, 23 ноември 2020 9:19 /
Начало:
Край:
четвъртък, 31 декември 2020
Място:
ONLINE
Подробности:

 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) предоставя възможността за безплатна регистрация на студентите на УНСС за придобиване на престижния световно признат Сертификат за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (Certificate in Finance, Accounting and Business – CFAB). На нашите студенти се признават до пет от общо шестте изпита, необходими за придобиване на сертификата.

Допълнителна информация: