Катедра "Счетоводство и анализ"

Покана за кръгла маса

понеделник, 12 октомври 2020 8:52 /
Начало:
понеделник, 14 декември 2020 10:00
Край:
понеделник, 14 декември 2020 16:00
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с организирането и провеждането на кръгла маса на тема: „Изследване на възможностите за прилагане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол“, ОКС „Бакалавър“, дистанционна форма на обучение“, по проект НП-4-2020, с ръководител доц. д-р Теодора Рупска, ще бъде издаден сборник от научни доклади със заглавие

СЧЕТОВОДСТВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

В сборника ще се публикуват докладите на участниците в кръглата маса, която ще се проведе на 14.12.2020 в Голяма конферентна зала и он-лайн (в случай, че поради влошена епидемиологична обстановка, не е възможно присъствено провеждане на същата, кръглата маса ще се проведе изцяло он-лайн.)

Моля, до 31.01.2021 всеки участник в кръглата маса, да изпрати своя доклад на и-мейл адрес: kr.masa2020@abv.bg

Докладите следва да се оформят според указанията, посочени в прикачения файл.