Катедра "Счетоводство и анализ"

На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1.5 г. , които през зимния семестър на учебната 2020/2021 г. ще бъдат 3-ти /последен/ семестър

сряда, 09 септември 2020 13:50 /
Начало:
сряда, 09 септември 2020 8:00
Край:
сряда, 30 септември 2020 16:00
Място:
кабинет 1040
Подробности:

Уважаеми студенти,

Заповядайте в кабинет 1040 за да попълните заявление за избираеми дисциплини.

 

Подаването на заявление за избираеми дисциплини е задължително.

На база на избраните дисциплини ще бъдете включени и в изпитните протоколи.