Катедра "Счетоводство и анализ"

На вниманието на студентите от спец. "Счетоводство", ОКС "бакалавър", III-ти курс, относно избираеми дисциплини

сряда, 15 април 2020 21:41 /
Начало:
Край:
петък, 12 юни 2020 17:00
Място:
Подробности:

 

Уважаеми студенти от спец. „Счетоводство“, поток 101,

Молим всеки от вас в срок до 12.06.2020 г. да посочи избираемите дисциплини, които желае да изучава в IV курс през новата 2020/2021 г., като подаде електронна заявка (молба), достъпна тук.

Удовлетворяването на желанията ще става по реда на постъпване на електронните заявки (молби).
Студентите, неподали заявка, ще бъдат класирани служебно.

От ръководството на катедра „Счетоводство и анализ“