Катедра "Счетоводство и анализ"

На вниманието на студентите от спец. "Счетоводство", ОКС "бакалавър", IV-ти курс, относно учебната практика

понеделник, 30 март 2020 14:19 /
Начало:
понеделник, 30 март 2020 14:00
Край:
неделя, 24 май 2020
Място:
Подробности:

Уважаеми студенти,

Във връзка с Заповед №707/27.03.2020 г. на Ректора на УНСС, относно продължаване провеждането на онлайн обучението в ОКС „бакалавър“,

Ръководителите на учебната практика, съгласувано с Ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“,

Представяме на вашето внимание следната информация за предстоящата защита на учебната практика:

  1. 1.     Студентите, провели учебната практика и имащи готовност да се явят на изпита „Защита на учебна практика“, сканират документите, изготвени съгласно Указанията за провеждане на учебна практика[1] за студентите от специалност „Счетоводство“.
  2. 2.     Всеки студент изпраща индивидуално сканираните документи на електронната поща на преподавателите-ръководители на учебната практика в .pdf формат, в срокове определени в настоящото писмо. Наименованието на файла задължително трябва да съдържа името на студента и факултетен номер.
  3. 3.     Провеждане на онлайн събеседване с ръководителите на учебната практика чрез използване на приложението Microsoft Teams, при спазване на следния график:

-         Група 1120 – 02.05.2020 г. (събота) от 11.00 до 13.00 часа. 

-         Групи 1121 и 1122 – 02.05.2020 г. (събота) от 13.30 до 15.30 ч.

-         Групи 1123 и 1124 – 09.05.2020 г. (събота) от 11.00 до 13.00 ч.

  1. Студентите изпращат сканираните документи по т.1 и 2 на имейлите на ръководителите учебна практика както следва:

-         Групи 1120, 1121 и 1123 – на email: r.a-georgiva@unwe.bgв деня на събеседването, 30 мин. преди определения час за съответната група.

-          Групи 1120, 1122 и 1124 – на email: kkavaldjieva@unwe.bg - в деня на събеседването, 30 мин. преди определения час за съответната група.

  1. Посочените дати нямат задължителен характер. Студентите, които нямат готовност за предварителна защита, ще могат да се явят на официално обявените дати за провеждане на изпита.

 

 

С уважение,

Гл. ас. д-р Р. Андасарова

Гл. ас. д-р К. Кавалджиева