Катедра "Счетоводство и анализ"

Важно съобщение за защитата на магистърските тези през м. март 2020 г. за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор"

понеделник, 16 март 2020 12:33 /
Начало:
петък, 13 март 2020 17:30
Край:
неделя, 29 март 2020 23:00
Място:
Подробности:

Уважаеми студенти,

Защитата на магистърските тези определени за специалност "Счетоводство" и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" определени за 18 и 19 март 2020 г. се отменят съгласно заповед № 631 от 13.03.2020 г. на Ректора на УНСС. Съгласно тази заповед се отменят всички държавни изпити и защити на дипломни работи / магистърски тези / от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. вкл.

Допълнително ще бъдат насрочени дати за защита на магистърските тези. Следете на сайта на катедра "Счетоводство и анализ"