Катедра "Счетоводство и анализ"

Във връзка с прием в ОКС "магистър" - летен семестър на учебната 2019/2020 г. удължава се срока за подаване на документи за кандидатстване в ОКС "магистър" до 12.03.2020 г.

четвъртък, 27 февруари 2020 10:12 /
Начало:
Край:
четвъртък, 12 март 2020
Място:
Център за прием на документи
Подробности:

Удължава се срока за подаване на документи за кандидатстване в ОКС "магистър" до 12.03.2020 г  за летен семестър на учебната 2019/2020 година в редовна и дистанционна форма на обучение.