Катедра "Счетоводство и анализ"

Конкурс за студенти за участие в мобилност по програма ERASMUS+ за учебната 2020-2021 г.

петък, 21 февруари 2020 18:37 /
Начало:
понеделник, 24 февруари 2020
Край:
петък, 06 март 2020
Място:
УНСС, каб. 1003
Подробности: