Катедра "Счетоводство и анализ"

Международна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"

четвъртък, 14 ноември 2019 10:22 /
Начало:
четвъртък, 20 февруари 2020 10:00
Край:
четвъртък, 20 февруари 2020 20:00
Място:
УНСС - Голяма конферентна зала
Подробности:

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

"ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“

КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ"

Тематични направления на конференцията:

1. Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство;
2. Концептуална рамка и стандартизация в счетоводството и одита;
3. Финансова отчетност и финансово-счетоводен мениджмънт;
4. Регламенти и стандартизация на счетоводството в публичния сектор.
 
Повече информация за конференцията можете да намерите на сайта на конференцията на следния адрес: