Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: вторник, 07 юли 2020 11:17

На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" .

Критерии и правила за оценяване и класиране на конкурсен принцип на научните трудове, издавани от УНСС със средства от целева субсидия за НИД

 

Списък на учебните дисциплини в дистанционна форма на обучение и инструкции за разработване на учебници до края на учебната 2018/2019 г.

 

Указания относно удължавенето на трудовите правоотношения с хабилитирани преподаватели в УНСС при навършване на 65 годишна възраст.

 

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правилник за атестиране на академичния състав на УНСС (1).docx - 94 KB

image/pjpeg CCI07072020_00000.jpg - 504 KB

image/pjpeg CCI07072020_00001.jpg - 290 KB