Катедра "Счетоводство и анализ"

Тържествено откриване на новата учебна година 2019/2020

вторник, 01 октомври 2019 13:55

На 30.09.2019 г. Деканът на финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител на катедра “Счетоводство и анализ” проф. д-р Снежана Башева откри новата академична година. На тържественото откриване поздрав към новоприетите студенти отправиха проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедрата и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Михаил Мусов - научен секретар на катедрата и гл. секретар по Международно сътрудничество, г-жа Силвия Пенева - управляващ съдружник на Делойт България, г-н Георги Кирилов - квалифициран специалист корпоративни финанси към Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс, г- н Владимир Христов - отговорник за обучението по данъци за придобиване на квалификация, дипломиран експерт-счетоводител от ИДЕС и г-жа Пламена Петкова - специалист човешки ресурси Ърнст енд Янг.

На снимката от ляво надясно: проф. д-р Снежана  Башева, доц. д-р Михаил Мусов, г-жа Силвия Пенева, г-н Георги Кирилов, проф. д-р Даниела Фесчиян, г-н Владимир Христов

 

 

 

 

Галерия снимки от Тържествено откриване на новата учебна година 2019/2020 ...