Катедра "Счетоводство и анализ"

С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев

петък, 18 май 2018 9:33

В голямата конферентна зала на УНСС се проведе конференция на тема "Счетоводството - наука, образование, практика", посветена на 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев, основател и първи председател на Института на заклетите експерт-счетоводители в България.

Много е трудно такава енциклопедична личност като проф. Добрев да бъде представена в нейната всеобхватност и широта. Изследването на неговото цялостно творчество може да бъде тема на няколко дисертации. Неслучайно го наричат патриарх на българската счетоводна наука, заяви при откриването на форума проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител катедра „Счетоводство и анализ”. Нашата цел днес е не да постигнем тази всеобхватност, а преди всичко да си спомним за него като преподавател, учен и администратор, и най-вече като човек, каза проф. Башева.

Проф. д-р Снежана Башева

Проф. Добрев е сред основателите на нашия университет. Той е вторият ректор след проф. Стефан Бобчев. Завършил е в Германия и е бил счетоводител на цар Борис III. Трябва да отдаваме почит на такива хора, които са неделима част от историята на УНСС, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, заместник-ректор по научноизследователската дейност. Той поздрави участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и пожела успех на конференцията.

Проф. д-р Валентин Гоев

Форумът продължи с пленарно заседание, на което бяха представени доклади на проф. д.ик.н. Иван Душанов  - „Сто и тридесет години от рождението на патриарха на българската счетоводна наука – проф. д-р Димитър Добрев”, на г-н Васко Райчев, председател на ИДЕС – „Димитър Добрев – основател и председател на Института на заклетите експерт-счетоводители в България”, на проф. д.ик.н. Йосиф Илиев - "Индустрията на България: минало, настояще и бъдеще", на проф. д-р Трифон Трифонов - "Проф. Димитър Добрев - основоположник, методолог и вдъхновител на счетоводното знание", на доц. д-р Камелия Савова - "Проф. Димитър Добрев - за принципната основа на счетоводството" и на доц. д-р Росица Иванова - "Въпроси на анализа на стопанската дейност в творчеството на проф. Добрев".

По време на форума бе учреден плакет - почетен знак "ПРОФ. ДИМИТЪР ДОБРЕВ" за приноси в счетоводната наука, образование и практика. Първи носител на плакета стана проф. д.ик.н. Иван Душанов.

Галерия снимки от С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 13 ...