Катедра "Счетоводство и анализ"

Благодарствено писмо по повод акредитацията на ФСФ от ICAEW

вторник, 02 май 2017 8:11

Георги Стоянов - възпитаник на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, изпрати благодарствено писмо до Ректора на университета - проф. д.ик.н. Стати Статев, и до Декана на ФСФ - проф. д-р Снежана Башева, за положените усилия по акредитирането на модулите от първото сертификационно ниво на ICAEW ACA qualification. В писмото се казва, че пова постижение "дава възможност на нас, завършилите възпитаници на УНСС, както и на настоящите студенти, да станат част от международната общност на ICAEW и да придобият квалификация на ACA, която е еталон за високи познания и морални устои в сферата на счетоводството и одита". Цялото писмо можете да видите тук.

Галерия снимки от Благодарствено писмо по повод акредитацията на ФСФ от ICAEW ...