Катедра "Счетоводство и анализ"

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.

сряда, 13 април 2022 9:07 /
Начало:
сряда, 13 април 2022
Край:
неделя, 08 май 2022
Място:
Подробности:

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3500 стажа.

В момента на Портала - http://staj.government.bg/ са обявени над 800 позиции за летен стаж за студенти от 41 професионални направления.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 8-ми май 2022 г.

 

 

 

Дирекция „Модернизация на администрацията“ в

Администрацията на Министерския съвет,

Екип на Програмата за студентски стажове в държавната администрация

Имейл: [email protected]

Портал: http://staj.government.bg/