Катедра "Счетоводство и анализ"

На вниманието на студентитe от спец. "Счетоводство" от Трети и Четвърти курс ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

четвъртък, 15 април 2021 8:33 /
Начало:
четвъртък, 22 април 2021 11:00
Край:
четвъртък, 22 април 2021 14:00
Място:
онлайн платформа MS Teams
Подробности:

 

Уважаеми студенти,

Уведомявам Ви, че на 22 април 2021 година (четвъртък) от 11,00 ч., в онлайн платформата MS Teams, Банка ДСК ЕАД ще представи своята годишна кампания за подбор на стажанти по програма „ДСК Старт в кариерата“ сред студентите от Финансово-счетоводния факултет, ОКС „Бакалавър“ – 3 и 4 курс и ОКС „Магистър“.

От Банка ДСК ЕАД ще вземат участие:

- г-н Цветослав Димов - Началник, Управление „Контролиг“;

- г-н Пламен Димитров - Началник, Управление „Управление на активите и пасивите“;

- г-жа Габриела Джезайрлян - Директор, Дирекция „Подбор, работодателска марка и иновации“;

- г-жа Марина Тодорова - Мениджър, работодателска марка и иновации;

- г-жа Ева Демирева – Експерт, подбор на персонала.

Моля да уведомите всички наши студенти за това мероприятие!

С УВАЖЕНИЕ,

Проф. д-р Румен Брусарски,

Декан на Финансово-счетоводен факултет