Катедра "Счетоводство и анализ"

Майсторски клас на Deloitte България Линк за достъп

петък, 02 април 2021 14:14 /
Начало:
вторник, 06 април 2021 17:45
Край:
вторник, 06 април 2021 21:00
Място:
онлайн
Подробности:

вторник, 06 април 2021 17:45 Майсторски клас Deloitte България 

Линк за достъп

Тема: „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“

Програма:

· Приветствие към студентите – Милка Дамянова – Одит Директор и Росица Бъчварова – Мениджър Човешки ресурси

· Представяне на компанията и кариерни възможности – Отдел човешки ресурси

· МСФО 16 - теория и бизнес казуси – Мартин Ангелов – Старши одитор

· Въпроси и отговори

На 13.04.2021 г. и на 20.04.2021 г. от 17.45 предстоят още два майсторски класа, организирани съвместно от Deloitte България и УНСС!

Събитията се организират в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова, катедра „Счетоводство и анализ“. Deloitte България (https://www2.deloitte.com/bg/bg.html) е една от водещите организации в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.