Катедра "Счетоводство и анализ"

Нашите партньори от КПМГ стартират нова инициатива, насочена към студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори.

петък, 02 април 2021 9:48 /
Начало:
четвъртък, 15 април 2021
Край:
Място:
Подробности:

Нашите партньори от  КПМГ  стартират  нова инициатива, насочена към   студенти , които искат да се развиват в сферата на одита – Триатлон за таланти за младши одитори.

Прикачени файлове:

application/pdf 04-01-Audit-Triathlon_15.pdf - 3762 KB