Катедра "Счетоводство и анализ"

Важно! Защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, спец. "Счетоводство" 1г.,1.5 г. и спец. "Счетоводсво" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ" ще се проведе присъствено на 22 и 23 февруари 2021 г. Ето и разпределението по дати:

четвъртък, 11 февруари 2021 13:47 /
Начало:
понеделник, 22 февруари 2021 10:00
Край:
вторник, 23 февруари 2021 13:00
Място:
Зала 1039-А
Подробности:

Разпределение за защита на магистърски тези на студентите от редовна форма на обучение ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. и спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ".

Защитите ще се проведат присъствено на 22 и 23 февруари  2021 г. от 10.00 ч. в зала 1039- а , както следва:

 

на 22 февруари 2021 г. от 10.00 ч., ще се проведе защитата на студентите с факултетни номера:

1822521,  1822497, 1921065, 1921068, 1921122, 1922018, 1922462, 1922467, 1922469, 1922465, 1922461,1922466;

 

на 23 февруари 2021 г. от 10.00 ч., ще се проведе защитата на студентите с факултетни номера:

1922470, 1922471, 1922473, 1922475, 1922481, 1922484, 1922485, 1922491, 1921143, 1921144,1921145,1921147;