Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за спец. "Счетоводство и контрол" ЦДО г. София, ще се проведе присъствено на 24 февруари 2021 г. от 13.00 ч.(в зависимост от броя на студентите защита може да се проведе и на 25.02.2021 г.

четвъртък, 03 декември 2020 10:05 /
Начало:
сряда, 24 февруари 2021 13:00
Край:
сряда, 24 февруари 2021 17:00
Място:
присъствено
Подробности:

Защитата на магистърските тези за студентите от спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на 24 февруари 2021 г. от 13.00 ч.  (в зависимост от броя на студентите, защита може да се проведе и на 25.02.2021 г. от 10.00 ч. ).