Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО - гр. София. Защитата ще се проведе на 8 и 9 юли. Внимание! На 8 юли защитата ще се проведе от 8.30 ч. На 9 юли от 10.00 ч.

сряда, 27 май 2020 14:36 /
Начало:
сряда, 08 юли 2020 8:30
Край:
четвъртък, 09 юли 2020 14:00
Място:
онлайн защита
Подробности:

Уважаеми студенти,

На 8 и 9 юли 2020 г. ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение:

На 8 юли 2020 г. защитата на магистърските тези ще се проведе от 8.30 ч. , за целта трябва да се включите в 8.00 ч.

На 9 юли 2020 г. защитата на магистърските тези ще се проведе от 10.00 ч., за целта трябва да се включите в 9.30 ч.

Линка за включване в онлайн защитата може да видите по-долу.

Търсете допълнителна информация на сайта на дистанционно обучение - ОКС "Магистър". Телефон -02/81-95 -343

Правила за провеждане на онлайн защитата

 1. След като комисията и студентите се включат в Първата Teams среща:

- Председателят посочва кой студент започва защита; . Студентът с включено видео и аудио зарежда (споделя) презентацията си и я представя в рамките на 10 минути. /Презентацията трябва да бъде изготвена в Power Point и трябва да включва кратко описание на цел, задачи, обект и предмет (ако има) на изследването, както и ограничения на изследването и изводи/. Председателят чете рецензията от своя OneDrive устройството, където вече са  заредени съответните рецензии, като в името на рецензията е посочен Факултетния номер на студента;

- Председателят дава думата един след друг на членовете на комисията за въпроси; Председателят пита дали външни лица присъстват на защитата, пита дали имат те въпроси и ако имат - им дава възможност да ги зададат. Студентът отговаря на всички въпроси – от рецензията, от комисията и от външните лица (ако има). С това защитата на студента завършва. Общо препоръчително време на цялостната защита е около 15 минути. Председателят дава думата на следващия студент и се повтарят операциите . Сред приключване на всички студенти, председателя информира студентите да останат в Teams срещата, като членовете на комисията се изключват от Първата Teams сесия 

-  Комисията се включва във Втората Teams среща и чрез дискусия помежду си оформят крайните оценки на студентите.

- Комисията се включва отново към Първата Teams среща, където са студентите, на които съобщава оценките от Държавния изпит.

2. Председателят на комисията нанася оценките в електронния протокол.

 

 

08.07.2020 г.

8.30 ч.

Линк за ЦДО – гр. София

Моля, използвайте следния линк за включване в заседанието:

Join Microsoft Teams Meeting

(натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху линка)

Спец. „Счетоводство и контрол“ – ЦДО гр. София

09.07.2020 г.

 

10.00 ч.

Линк за ЦДО – гр. София

Моля, използвайте следния линк за включване в заседанието:

Join Microsoft Teams Meeting

(натиснете клавиша Ctrl и щракнете върху линка)

Спец. „Счетоводство и контрол“ – ЦДО гр. София

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Links-On-lineDefencesNew- ЦДО гр. София.docx - 14 KB