Катедра "Счетоводство и анализ"

На вниманието на всички докторанти от катедра "Счетоводство и анализ"

вторник, 28 април 2020 9:33 /
Начало:
понеделник, 08 юни 2020 10:00
Край:
понеделник, 08 юни 2020 12:00
Място:
Подробности:

Докторански изпити от блог "Б" Избираеми дисциплини за докторанска програма и  катедрата  ще се проведат на 08.06.2020 г. /понеделник/  от 10.00 ч.  онлайн.

Изпитът "Реферат по темата на дисертационния труд" -  докторанта да направи, качи и представи по-време на изпита структурата на дисертационния труд.

Презентацията трябва да включва:

- минимум за цел

- задачи

- обект

- предмет

- теза и хипотези

- обособени глави 

Докторанта ще получи допълнително линг преди изпита.

За изпита "Теория и организация на счетоводството" не се изисква предварително разработки