Катедра "Счетоводство и анализ"

На Вниманието на студентите от спец. "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, които трябваше да се явят на защита през м. март 2020 г.

сряда, 15 април 2020 10:13 /
Начало:
сряда, 15 април 2020 10:15
Край:
Място:
Подробности:

Уважаеми студенти,

Обсъжда се варианта за провеждане на защитата онлайн през м. май 2020 г.

Информация за датата и часа на провеждане ще качим на сайта на катедра "Счетоводство и анализ" , след 23.04.2020 г.

След тази дата търсете подробна информация на сайта на дистанционно обучение - ЦДО гр. София.