Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Магистър
Обновено: петък, 23 април 2021 13:19

Заявление за избор на теми за магистърски тези

    В катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава /сканирано с подпис/ до 15.03.2021 г. на имейл адреса на научния секретар на катедрата: barnaudov@unwe.bg

или в катедрата – каб. 3054.

    Списъците с одобрени теми и научни ръководители ще бъдат качени на тази страница в края на м. март 2021 г.

    Магистърските тези се предават 10 дни преди датата на ЗМТ в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, в един екземпляр на хартиен и електронен носител с посочен активен имейл за получаване на рецензия.

Годишни сесии за явяване на ЗМТ

м. юли

м. септември (само за ОКС"бакалавър")

м. октомври (само за ОКС "магистър")

м. март

    Подаването на молба за явяване на ЗМТ се извършва в отдел „Магистри“, най-късно 10 дни преди датата на ЗМТ.

                Необходими документи:

  • kопие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител
  • 2 снимки (паспортен формат)
  • студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.

    Пропусналите датата на ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза.

Примерни теми

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прикачени файлове:

application/msword заявление за магистърска тема.doc - 70 KB