Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Бакалавър
Обновено: вторник, 12 ноември 2019 12:47

Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс

   

       В обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2019/2020 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една дисциплина.

         зимен семестър

          група А

  1. Организация на товарния транспорт
  2. Организация на пътническия транспорт

         (избира се една от двете дисциплини)

          летен семестър

           група Б

  1. Предприемачество в транспорта
  2. Анализ на транспортния пазар

         (избира се една от двете дисциплини)

           група В

  1. География на транспорта
  2. Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката

        (избира се една от двете дисциплини)

          група Г

  1. Транспорт и околна среда
  2. Транспортна инфраструктура

        (избира се една от двете дисциплини)