Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
Обучение
Обновено: вторник, 05 февруари 2019 14:29

Държавни изпити и защити на магистърси тези

       

На 18 март 2019 г. от 10.00 ч.  в зла 3060 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".

      На 18 март 2019 г., от 10.00 ч. в 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:

     "Икономика на транспорта" 

     "Транспортен мениджмънт" 

     "Интелигентни транспортни системи"

     "Енергиен бизнес"

       Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.

           Срокът за подаване на молби за явяване на ДИ е до 15 март 2019 г. и за ЗМТ до 25 февруари  2019 г. в съответните отдели за ОКС "бакалавър" и "магистър".

            Необходими документи:

  • копие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител
  • 2 снимки (паспортен формат)
  • студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги

   Пропусналите датата на ДИ и ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза.

Годишни сесии за явяване на ДИ и ЗМТ

м. юли

                                                   м. септември (само за ОКС "бакалавър")

                                                м. октомври (само за ОКС "магистър")

  м. март