Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обновено: петък, 02 юли 2021 13:27

Научно-изследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Екип от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" разработва научно-иследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ по договор за научно изследване № КП-06-ДК2/4, финансиран от ФНИ по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.

Информация за проекта


Номер и дата на договора

КП-06-ДК2/4

Заглавие на проекта

ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИ И ФИНАНСОВИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Тематично направление

Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19

Начало на проекта

30.03.2021 г.

Продължителност (месеци)

24 месеца

Базова организация

 

 

Партньорски организации

УНСС

 

 

Ръководител на проекта

Проф. д-р Христина Николова

 

Email: hrnikolova@unwe.bg

Лице за контакт

Проф. д-р Христина Николова

 

Email: hrnikolova@unwe.bg  

Интернет страница (ако вече е създадена)

 

 

Кратко научнопопулярно описание на  целите на проекта:

 

През 2020 г. транспортният сектор беше изправен пред предизвикателството на ограничаването на свободата на движение и другите координирани ограничителни мерки,  необходими за спасяването на човешки живот по време на пандемията от COVID-19. Тези мерки доведоха до сериозно забавяне на икономиките, до закъснения при доставките на стоки и услуги и до необходимост от промяна и скъсяване на веригите на доставките на стоки. Въведените ограничителни мерки за забавяне на разпространението на вируса, от своя страна, доведоха и до забавяне на превозите в цяла Европа. В тази връзка ключов проблем е гарантирането на непрекъснатостта на транспортните услуги, която е от решаващо значение за функционирането на вътрешния пазар на ЕС и за ефективните действия в отговор на кризата, свързана с общественото здраве и предизвикана от разпространението на COVID-19.

В тази връзка основната цел на проекта е да предложи мерки за възстановяване на транспортния сектор в страната и за преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея. С постигането на тази цел ще се допринесе за възстановяване на позициите на отделните видове транспорт на транспортния пазар в страната и в ЕС, за ограничаване и намаляване на загубите на транспортните компании и за осигуряването на предлагане на транспортни услуги, адекватно на новите изисквания на клиентите. Всичко това ще доведе до подобряване ефективността на превозите като цяло, а вследствие на реализацията на мерките, предложени в проекта, транспортният сектор ще може да приложи устойчива стратегия за справяне с аналогични кризисни ситуации.

 Видеопредставяне на проекта

Презентация на проекта можете да откриете в приложения файл.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation-project.pptx - 1829 KB