Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обновено: четвъртък, 11 октомври 2018 15:28

Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018

Устойчивото развитие на градския пътнически транспорт има важна роля за социално-икономическото развитие на град София. Той съдейства за подобряване на  връзките между отделните райони, безпроблемното придвижването на пътниците за производствени и лични нужди и става база за подобряване условията на живот и жизнен стандарт на гражданите.

Устойчивото бъдещо развитие на пътническия транспорт на територията на Столична община, ще гарантира функционирането на екологосъобразен и качествен пътнически транспорт, предоставящ възможност за привличане на повече хора и максимално задоволяване на техните потребности от градски пътувания. Това ще се намали зависимостта на гражданите от техните автомобили с последващите ползи за околната среда. Ще се подобри достъпа до всички градски и крайградски зони, ще се постигнат по-добри параметри на околната среда, като качество

Устойчивото развитие на градския пътнически транспорт има важна роля за социално-икономическото развитие на град София. Той съдейства за подобряване на  връзките между отделните райони, безпроблемното придвижването на пътниците за производствени и лични нужди и става база за подобряване условията на живот и жизнен стандарт на гражданите.

Устойчивото бъдещо развитие на пътническия транспорт на територията на Столична община, ще гарантира функционирането на екологосъобразен и качествен пътнически транспорт, предоставящ възможност за привличане на повече хора и максимално задоволяване на техните потребности от градски пътувания. Това ще се намали зависимостта на гражданите от техните автомобили с последващите ползи за околната среда. Ще се подобри достъпа до всички градски и крайградски зони, ще се постигнат по-добри параметри на околната среда, като качество на въздуха и шума и ще подобрят здравния статус на населението. Качеството на живот за хората с намалена подвижност, както и на тези, които живеят в райони, които в миналото не са били свързани с мрежата на градския транспорт, значително ще се подобри. Като цяло ще се подобри имиджа на град София.  Той ще си изгради нова визия на иновативен и гледащ в бъдещето съвременен европейски град. За да се постигне това е необходимо да се предприемат общи усилия от страна на Столична община, Центъра за градска мобилност, фирмите предлагащи обществен транспорт и хората в науката. Този интегриран подход неминуемо ще доведе до положителни резултати в посока повишаване ефективността, качеството и като цяло устойчивото развитие на пътнически транспорт в град София.

В тази връзка катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" към УНСС организира на 30 ноември 2018 година.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА

"УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА"

       Регистрация на участниците - 9:30

       Начало на конференцията - 10:00

Тематични направления:

 

  • Устойчива градска мобилност и обществен транспорт;
  • Политики за развитие на обществения транспорт;
  • Интегриране на крайградската с градската транспортна система;
  • Екологичен и енергоспестяващ транспорт;
  • Доразвиване на метрополитена;
  • Управление и контрол на трафика;
  • Безопасност и сигурност на обществения транспорт;
  • Интелигентни транспортни системи в градска среда;
  • Развитие на велосипедния транспорт;
  • Иновации в организацията на градския пътнически транспорт.

Научния форум ще се проведе на 30 ноември 2018 г. в УНСС.

Покана за Конференцията

Заявка за участие

Прикачени файлове:

application/pdf Invitation_16_08_2018_f.pdf - 838 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Submission_Form.docx - 23 KB