Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

За катедрата
Обновено: сряда, 26 август 2020 10:18

Контакти

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката”

Университет за национално и световно стопанство

Студентски град "Христо Ботев"

бул. „8 декември“ 1

700 София

кабинет 3054

Величка Спасова – административен секретар

Телефон: 02 81 95  292

Email: transport_unwe@unwe.bg, transport_unwe@abv.bg