Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
За катедрата
Обновено: четвъртък, 10 март 2016 15:42

Контакти

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

Катедра „Икономика на транспорта“

Кабинет 3054

Надежда Димитрова-Цинцарска – административен секретар

Телефон: 02 – 81 95 – 292

Email: transport_unwe@unwe.bg