Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Обновено: неделя, 01 юли 2018 17:06

Наука

Ръководството на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях

Научен форум на тема:

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Форумът ще се проведе на 30 ноември 2018 г. в УНСС.


тема: “Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на столична община”