Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия

вторник, 21 януари 2020 10:06

вторник, 21 януари 2020 10:02

понеделник, 20 януари 2020 17:28

Публикация на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия.

Проф. д-р Христина Николова

Докладът е разработен от учени от Университета в Берлин и е публикуван на сайта на Министерството, както и на сайта на Университета в Берлин.

Темата на публикацията е „Управление на мобилността - възможности и ограничения при разработването на транспортната политика чрез управление на мобилността“. Автори са проф. д.ик.н. Оливер Шведес и магистрите  Бенджамин Стернкопф и Александер Рамерт. Докладът е изготвен по проект: „Иновации и технологичен анализ“, възложен и финансиран от Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия.

Цитирана е самостоятелната глава на тема „Устойчива транспортна система: Европейска политика и оценка“ (Sustainable Transport System: European Policy and Appraisal), която проф. Николова е публикувала в колективната монография „Транспортна политика“ (Transport Policy), издадена от издателство NOVA Science Publishers в Ню Йорк през 2011 г.

Галерия снимки от Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образован ...