Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия

четвъртък, 02 май 2019 12:21

Студенти от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ за втора поредна година участваха в едноседмичен международен семинар на тема: „Европейска транспортна политика и европейски транспортен пазар“, който се проведе в Германия в средата на април.

Семинарът е в рамките на обучението по специалност „Икономика на транспорта и транспортен мениджмънт“ в Университета в гр. Хайлброн, Германия, и в него вземат участие студенти от този университет, както и от Университета в гр. Бреда, Холандия, и УНСС.

През тази година в семинара участваха 56 студенти (37 от Германия,  12 от Холандия и 7 от България). От УНСС в обучението участваха третокурсниците от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“  Борислав Иванов, Валентина Николова, Георги Весков, Димитър Мечев, Ина Русева, Радостин Тодоров и докторантката Вероника Гъркова.

Сътрудничеството при организацията и провеждането на семинара между едноименните специалности от трите университета се координира от проф. д-р Тобиас Бернекер (Универститета в Хайлброн), проф. д-р Христина Николова (УНСС) и проф. Ян Уилем Пропър (Университета в Бреда, Холандия).

Преподавателите изнесоха лекции, свързани с проблемите на европейската транспортна политика, устойчивото развитие на транспорта в Европа и съвременните предизвикателства пред транспорта и логистиката.

Проф. Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изнася лекции на тема „Устойчиво развитие на транспорта“

Студентите имаха възможност да присъстват и на лекциите на специалисти от практиката в Германия: „Интермодален транспорт в Европа“ на г-н Герхард Освалд, управляващ директор на компанията GO MULTIMODAL; „Съвременни предизвикателства пред европейската транспортна политика от гледна точка на немските транспортни и логистични компании“ на г-н Дирк Сале, представител на Федералната асоциация на немските транспортни и логистични компании, и „Проблемите на новолиберализирания пазар на пътнически превози на дълги разстояния в Германия“ на г-н Артур Каминга, търговски директор на FLIX BUS, Германия.

Дискусии на студентите по време на лекциите на проф. Николова

Нашите студенти имаха работни посещения на летище Кьолн и на хъб-терминала на UPS, където се запознаха отблизо със спецификите на дейността на летището и на компанията за експресни доставки и разгледаха системите за работа и управление на доставките на товарни пратки.

Студентите обсъждат европейската транспортна политика

През последните два дни на семинара беше организиран уъркшоп за бъдещото развитие на транспорта, по време на който студентите представиха по атрактивен и нестандартен начин своите визии за решаването на проблемите на транспорта в 70-годишен времеви хоризонт.

Екипът, представил се най-добре по време на уъркшопа за бъдещото развитие на транспорта, в който е и студентът Димитър Мечев от УНСС

Нашите студенти с проф. Николова пред Академията за обучение на лидери „Теодор Хеус“


Успешното представяне на нашите студенти беше удостоверено със сертификати на Университета в гр. Хайлброн, Германия. Възпитаниците на УНСС утвърдиха имиджа на обучението в нашия университет и в специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“ като европейски ориентирани и осигуряващи адекватни знания и умения на студентите, показаха, че могат да се вписват в международни екипи и да допринасят за успеха на всяка организация и компания в международен мащаб.

Участниците от УНСС в международния семинар

Галерия снимки от Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар  ...