Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“

петък, 30 март 2018 14:18

петък, 30 март 2018 13:49

В малката конферентна зала се проведе публична лекция на д-р Владимир Зиновиев тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК).

По време на лекцията

Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията (на снимката долу).

На лекцията присъства и проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС (на снимката долу).

Гост-лекторът д-р Владимир Зиновиев, член на СТПК, представи етапите, през които минава един енергиен проект – стратегия, избор на добра алтернатива, определяне на бюджета, режим на експлоатация (на снимката долу).

Енергийната ефективност се постига в голяма степен благодарение на системите за енергиен мениджмънт. Основното, върху което стъпва системата за енергиен мениджмънт, е управлението на енергийните потоци. Много важно е какви решения се взимат, когато има свободна енергия (или недостиг на енергия) и как се управляват консуматорите, каза лекторът.

След лекцията се проведе дискусия по темата.

Галерия снимки от Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ ...