Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание по транспорт и енергетика

четвъртък, 29 март 2018 15:25

четвъртък, 29 март 2018 14:00

Зам.-ректорът по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификати на Илия Сотиров, Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Радослав Донински и Емил Минков, ученици в Гимназията по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в столицата, за отлично представяне в националното състезание по транспорт и енергетика. По решение на Академичния съвет на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентски изпит в поднаправление „Икономика на инфраструктурата“. Състезанието беше проведено в Дните на специалността „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Победителите Даниел Карачомаков, Стефан Кирилов, Илия Сотиров, Радослав Донински и Емил Минков (от ляво надясно)

Доц. Славова поздрави петимата ученици, представили се най-добре на състезанието, и им пожела успех в обучението в университета (на снимката долу).

Директорът на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура при УНСС проф. д. ик. н. Христо Първанов обясни, че специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ има и магистърска програма (на снимката долу).

Бъдете сериозни и отговорни в обучението в УНСС, подобрявайте езиковата си култура, за да имате успешна кариера след дипломирането си в УНСС, пожела на бъдещите студенти доц. д-р Борислав Арнаудов.

Проф. Христо Първанов, ръководителят на катедрата проф. д-р Виолета Мутафчиева, доц. д-р Борислав Арнаудов, гл. ас. д-р Ташко Минков и ас. д-р Георги Димитров (от ляво надясно)

Галерия снимки от Петима ученици със сертификати за отлично представяне на националното състезание ...