Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Провеждане на Защита на магистърски тези

четвъртък, 24 март 2016 11:56 /
Начало:
четвъртък, 31 март 2016 13:00
Край:
понеделник, 11 юли 2016 18:00
Място:
3057
Подробности:

      На 11 юли 2016 г. от 13.00 ч. ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:

     "Икономика на транспорта" - зала  3057

     "Транспортен мениджмънт" - зала 3063

     "Транспортен бизнес" - зала 3063

     "Интелигентни транспортни системи" - зала 3063

     "Енергиен бизнес" - 3067

       Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта", каб. 3054 до 1 юли 2016 г. в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.

           Срокът за подаване на молби за явяване на ЗМТ е до 5 юли 2016 г. в  отдел "Магистри".

            Необходими документи:

  • копие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител
  • 2 снимки (паспортен формат)
  • студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги

   Пропусналите датата на ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза.

Годишни сесии за явяване на ДИ и ЗМТ

м. юли

                                                   м. септември (само за ОКС "бакалавър")

                                                м. октомври (само за ОКС "магистър")

  м. март