Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Официално връчване на дипломите на завършилите специалност "Икономика на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър"

понеделник, 19 октомври 2020 10:46 /
Начало:
сряда, 21 октомври 2020 16:00
Край:
сряда, 21 октомври 2020 18:00
Място:
Аула "Максима"
Подробности:

На 21 октомври 2020 г. от 16.00 ч. при спазване на препоръчителните противоепидемични мерки в аула Максима ще се проведе връчване на дипломи на завършилите специалност "Икономика на транспорта" в ОКС "Бакалавър".

Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички дипломанти да се явят в канцеларията на отдел "Бакалавър" от 14.00 ч. до 16.00 ч. за подпис и удостоверяване, че не се дължат заети книги от библиотеката на УНСС.