Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Официално връчване на дипломите на завършилите, ОКС "Магистър"

четвъртък, 31 октомври 2019 12:22 /
Начало:
четвъртък, 28 ноември 2019 16:00
Край:
четвъртък, 28 ноември 2019 18:00
Място:
зала Тържествена
Подробности:

На 28.11.2019 г. от 17:00 ч. в зала "Тържествена", ще се проведе официално връчване на  дипломите на студенти от следните специалности:

"Икономика на транспорта"

"Енергиен бизнес"

"Интелигентни транспортни системи"

"Транспортен мениджмънт"

Дипломиращите се студенти е задължително да се явят в отдел „Магистри“ за полагане на подписи в дипломните книги, след като са получили заверка от библиотеката в студентската книжка. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома в деня на дипломиране. Явете се за подпис два часа преди тържествената церемония.