Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Официално връчване на дипломите на завършилите специалност "Икономика на транспорта и енергетиката", ОКС "Бакалавър"

вторник, 01 октомври 2019 11:55 /
Начало:
сряда, 06 ноември 2019 15:30
Край:
сряда, 06 ноември 2019 18:00
Място:
Подробности:

На 06 ноември 2019 г. от 17.00 ч. в аула Максима ще се проведе връчване на дипломи на завършилите специалност "Икономика на транспорта" в ОКС "Бакалавър".

Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички да се явят в канцеларията на отдел "Бакалавър" от 15.30 ч. до 16.00 ч.

Желателно е преди връчването на дипломите, предварително да се получат тогите срещу подпис пред аула Максима, както и заемане на местата преди 17.00 ч.

 0 
  0  0