Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Връчване на дипломи за ОКС "бакалавър"

понеделник, 15 октомври 2018 13:45 /
Начало:
сряда, 21 ноември 2018 16:00
Край:
сряда, 21 ноември 2018 17:00
Място:
аула Максима
Подробности:

На 21 ноември 2018 г. от 16.00 ч. в аула Максима ще се проведе връчване на дипломи на завършилите ОКС "бакалавър", специалност "Икономика на транспорта".

Преди получаване на дипломите за завършено висше образование е необходимо всички да се явят в канцеларията на отдел "Бакалаври" на гише № 10  от 15.00 ч. до 15.45 ч.

Желателно е преди връчването на дипломите, предварително да се получат тогите срещу подпис пред аула Максима, както и заемане на местата преди 16.00 ч.