Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Официално връчване на дипломи за ОКС "бакалавър" и "магистър"

петък, 03 ноември 2017 12:50 /
Начало:
сряда, 29 ноември 2017 16:00
Край:
сряда, 29 ноември 2017 18:00
Място:
аула Максима
Подробности:

НА 29 НОЕМВРИ 2017 Г. ЩЕ  СЕ ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И "МАГИСТЪР"