Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
Конференция 2019
Обновено: петък, 20 септември 2019 17:20

Контакт и заявка за участие

Адрес за кореспонденция:

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката”

Университет за национално и световно стопанство

бул. „8-ми декември“ 1700 София

тел.: (02) 8195292; 8195 384

e-mail: conference_transport@abv.bg


Резюме и заявка за участие в конференцията трябва да бъдат изпратени до 30. 10. 2019 г. на посочения e-mail.

Срокът за изпращане на готовите доклади е до 10.11. 2019 г.