Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
Конференция 2019
Обновено: петък, 20 септември 2019 16:46

Тематични направления

„Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България“

 Тематични направления на конференцията

 • Устойчиво развитие на железопътния транспорт;
 • Управление на железопътния транспорт;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Инвестиционни проекти;
 • Конкурентоспособност и качество;
 • Железопътна инфраструктура;
 • Подвижен състав;
 • Безопасност и сигурност;
 • Комуникационни, осигурителни и информационни системи;
 • Електроенергийни системи и съоръжения;
 • Технология, организация и управление.