Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Държавни изпити и защити на магистърси тези

петък, 19 февруари 2016 11:59 /
Начало:
вторник, 22 март 2016 9:45
Край:
вторник, 22 март 2016 16:00
Място:
3054
Подробности:

       

       На 22 март 2016 г. от 10.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта" и Защита на магистърски тези на специалностите "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт", "Транспортен бизнес", "Енергиен бизнес" и "Интелигентни транспортни системи".

        Моля, явете се в 09.45 ч. пред каб. 3054 - катедра "Икономика на транспорта".

       Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта", каб. 3054 до 14 март 2016 г. в един екз. на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.

           Срокът за подаване на молби за явяване на ДИ и ЗМТ е до 18 март 2016 г. в съответните отдели за ОКС "бакалавър" и "магистър".

            Необходими документи:

  • копие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител
  • 2 снимки (паспортен формат)
  • студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги

 Пропусналите датата на ДИ и ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза.

Годишни сесии за явяване на ЗМТ

     м. юли

                                                        м. септември (само за ОКС "бакалавър")

                                                   м. октомври (само за ОКС "магистър")

     м. март