Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Връчване на дипломите на магистрите от специалности "Икономика на транспорта", "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи"

сряда, 09 декември 2015 17:18 /
Начало:
вторник, 15 декември 2015
Край:
вторник, 15 декември 2015
Място:
Зала "Тържествена"
Подробности:

На 15 декември от 16,00 ч. в зала „Тържествена“ ще се раздават дипломите на студентите, завършили през юли 2015 г. специалностите „Икономика на транспорта“, "Транспортен мениджмънт" и "Интелигентни транспортни системи" в ОКС „магистър“.

Забележка: Дипломантите да отидат в канцеларията на магистърска степен за подписи върху дипломите от 13,30 до 15,00 ч. преди официалното връчване.