Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Провеждане на защита на магистърски тези - ОКС "Магистър"

четвъртък, 30 май 2019 11:06 /
Начало:
понеделник, 08 юли 2019 10:00
Край:
понеделник, 08 юли 2019 16:00
Място:
Зала 3067
Подробности:

На 08.07.2019 г. в зала 3067 от 10.00 часа ще се проведе защитите на дипломни работи на студентите от магистърските програми на специалности:

  • Икономика на транспорта;
  • Интелигентни транспортни системи;
  • Транспортен мениджмънт; и
  • Енергиен бизнес.

Молби за явяване на защита могат да се подават до 14.06.2019 г. в отдел "Студенти" за ОКС "Магистър". 

Необходими документи:

  • копие от  заглавната страница на дипломната работа, подписана от научния ръководител;
  • 2 снимки - паспортен формат;
  • студентска книжка с  печат от библиотеката, че не дължите книги.

Магистърските тези се предават в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" най-късно 10 дни преди датата за защита.