Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Провеждане на ЗМТ за ОКС "магистър"

петък, 20 април 2018 12:57 /
Начало:
петък, 06 юли 2018 10:00
Край:
петък, 06 юли 2018 15:00
Място:
3057
Подробности:

На 6 юли 2018 г. от 10.00 ч. ще се проведе Защита на магистърски тези за специалностите:

"Икономика на транспорта"

"Транспортен мениджмънт"

"Енергиен бизнес"

"Интелигентни транспортни системи"

Молби за явяване на ЗМТ се подават 10 дни преди датата на изпита в отдел "Студенти" за ОКС "магистър", а магистърските тези се предават най-късно до десет работни дни преди датата на изпита в катедрата.

Необходими документи:

  • копие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител
  • 2 снимки (паспортен формат)
  • студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги

   Пропусналите датата на ЗМТ, могат да се явят на следваща такава, обявена от катедрата със същата тема на магистърската теза.

Годишни сесии за явяване на ДИ и ЗМТ

м. юли

                                                   м. септември (само за ОКС "бакалавър")

                                                м. октомври (само за ОКС "магистър")

  м. март