Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" и ЗМТ за ОКС "магистър"

сряда, 07 февруари 2018 11:36 /
Начало:
вторник, 20 март 2018 9:00
Край:
вторник, 20 март 2018 13:00
Място:
3060
Подробности:

На 20 март 2018 г. от 09.00 ч. в зала 3060 ще се проведе Държавен изпит на специалност "Икономика на транспорта" за ОКС "бакалавър".

За ОКС "магистър" на специалностите: "Икономика на транспорта" и "Енергиен бизнес"