Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Защита на магистърски тези

петък, 28 април 2017 9:18 /
Начало:
петък, 07 юли 2017 13:00
Край:
петък, 07 юли 2017 16:00
Място:
3062 и 3063
Подробности:

Държавни изпити и защити на магистърси тези

       На 6 юли 2017 г. от 13.00 ч.  в зла 2007 ще се проведе Държавен изпит за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта".

      На 7 юли 2017 г., от 13.00 ч. в 3062 и 3063 ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:

     "Икономика на транспорта" 

     "Транспортен мениджмънт" 

     "Интелигентни транспортни системи"

     "Енергиен бизнес"

       Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дена преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.

           Срокът за подаване на молби за явяване на ДИ е до 3 юли 2017 г. и за ЗМТ до 4 юли 2017 г. в съответните отдели за ОКС "бакалавър" и "магистър".