Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес"

четвъртък, 22 октомври 2020 7:52

На 10.10.2020 г. катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в партньорство с EVN България откри учебната година за група от 12 студенти от специалност „Енергиен бизнес“ в Образователно – квалификационна степен „Магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с изискванията и нуждите от обучение  на служители на компанията EVN.

На откриването присъстваха: проф. д-р Цветана Стоянова - Заместник – Ректор на УНСС по институционално и бизнес сътрудничество; инж. Здравко Братоев – Изпълнителен член на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг; г-жа Татяна Гърневска -  Тренинг мениджър, EVN България; проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“; проф. д.ик.н. Христо Първанов – Директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура в УНСС, г-жа Жана Георгиева, представител на Института по енергиен мениджмънт и доц. д-р Ташко Минков – преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Проф. д-р Цветана Стоянова приветства студентите от името на ръководството на УНСС и ги поздрави с техния избор на специалност и университет като част от 100-тния випуск. Тя подчерта важното значение на сътрудничеството на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ с компанията EVN при разработването на магистърската програма по „Енергиен бизнес“ – 3 семестъра, за да отговори в най-пълна степен на изискванията на пазарната бизнес среда. Проф. Стоянова изрази своята увереност, че в духа на традициите на университета, студентите от специалността ще получат качествени знания и умения, които да допринесат за повишаване на тяхната квалификация и да подпомогнат кариерното им развитие.

Проф. д-р Христина Николова също поздрави студентите и ги запозна с развитието на специалността през последните години, както и с изискванията и организацията на обучението. Тя обърна специално внимание на усилията и старанието на преподавателите  от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ да предложат своите знания, опит и експертиза за реализацията на едно качествено, съвременно и бизнес-ориентирано обучение на служителите на EVN БългарияПроф. д.ик.н. Христо Първанов и г-жа Жана Георгиева представиха пред обучаемите програмата за партньорство и сътрудничество между УНСС и Института за енергиен мениджмънт при осигуряването на практически знания и умения с цел гарантиране на обвързването на теоретичното обучение с практиката в енергийния бизнес.

Инж. Здравко Братоев поздрави студентите и изрази своята увереност, че те ще получат качествени знания в резултат от обучението в магистърската програма, които ще им предоставят възможност да опознаят още по-добре процесите на управление и планиране на дейностите в тяхното предприятие.  Той пожела на добър час и успех на всички при овладяването на знания и умения, необходими за тяхната професионална реализация.

Г-жа Татяна Гърневска подчерта значението на сътрудничеството между УНСС и EVN България за разработването на една гъвкава и модерна магистърска програма, доближаваща се максимално до изискванията на бизнеса и пожела успех на студентите.

Прикачени файлове:

image/jpeg ECA3A85B-14FB-47CE-A61F-8CB8DA41A95D.jpeg - 2140 KB

image/jpeg AABF8E1E-1EF6-4F0F-B600-2460601A19A7.jpeg - 2220 KB

image/jpeg B7031966-15F3-4C5E-94F8-E4515EE9452C.jpeg - 2467 KB

Галерия снимки от Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма  ...