Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Конференция 2016
Обновено: петък, 24 юни 2016 15:29

Конферентни такси

Такса правоучастие: 60 лв. – за външни участници, за докторанти и студенти от други висши училища– 30 лв.

 Сметка за внасяне на таксите правоучастие в научно-практическата конференция: Банка БНБ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01,                   BIC: BNBGBGSD, Катедра “Икономика на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, УНСС